CFD Online Discussion Forums

CFD Online Discussion Forums (https://www.cfd-online.com/Forums/)
-   OpenFOAM Announcements from Other Sources (https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-news-announcements-other/)
-   -   Jobba på Scania (Swedish only) (https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-news-announcements-other/77443-jobba-pa-scania-swedish-only.html)

niklas June 23, 2010 05:08

Jobba på Scania (Swedish only)
 
Om det är någon som är intresserad av att jobba med motor-CFD på Scania i Södertälje
(tillsammans med bl.a mig) så kan ni gå hit för att läsa hur ni söker.

http://jobsearch.scania.com/segerjob...=1331&langId=2

Arbetet här är väldigt varierat med roliga beräkningsuppgifter och
Scania kommer till hösten att få ett nytt kluster med ca 1600 kärnor så
det kommer att finnas bra med resurser att köra roliga jobb.

Niklas


All times are GMT -4. The time now is 23:20.